Աշակերտական խորհուրդ

Բաբախանյան Գրիշա-նախագահ

ՈՒսումնադաստիարակչական  հանձնախումբ

 1. Հայրապետյան Շուշաննա
 2. Հայրապետյան Շողիկ

Տեղեկատվական հանձնախումբ

 1. Խաչատրյան Հրայր
 2. Առուստամյան Աստղիկ

Սպորտի և ռազմամարզական  հանձնախումբ

 1. Մնացականյան Կիմ
 2. Սարգսյան Աստղիկ

Մշակութային հանձնախումբ

 1. Օհանյան Արմեն
 2. Թանգյան Ժասմին

Կարգապահական  հանձնախումբ

 1. Ղարագյոզյան Սուրեն
 2. Ներսեսյան Մարիամ

Սոցիալ-առողջապահական հանձնախումբ

 1. Խաչատրյան Լիլիթ
 2. Պետրոսյան Գուրգեն