Ֆինանսական

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի հ.5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի 2016-2017 ուստարվա 1-ին կիսամյակի հաստիքացուցակ

հաստիքացուցակ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի հ.5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի 2016թ. նախահաշիվ

նախահաշիվ

Ֆինանսական հաշվետվություն

finans2015 finans2016 hashvetvutyun4

ֆինանսական հաշվետվություն 1-ին եռամսյակ 2017

HASHV2017

Ծախսերի նախահաշիվների կատարման հաշվեկշիռ, հաշվետվություններ

բալանս  հաշվետվություն դբ.դր.3