1-ԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆ

Մարիամ Մկրտչյան Էդգարի
Աննա Գրիգորյան Ալիկի
Սամվել Մկրտչյան Դավիթի
Մայիս Դավթյան Դավիթի
Ալեն Պետրոսյան Արմանի
Էրիկ Հովհաննիսյան Արթուրի
Աիդա Աթաբեկյան Մհերի
Վահագն Ղուկասյան Սասունի
Սերոբ Բաբայան Մելիքի
Սոֆի Մուրադյան Արթուրի
Վարդուհի Դաջունց Սերոբի
Անի Շիրինյան Մարտիկի
Էլեն Կարապետյան Կամոյի
Արսեն Օհանյան Հարությունի
Արեն Ղազարյան Մարտինի
Ինա Արզումանյան Սևակի

ԴԱՍՎԱՐ՝ Նունուֆար Ստեփանյան