Միջոցառումների իրականացման հաշվետվություն

հերոսամարտեր մայիս

ՄԻՋՈՑԱՌՈԻՄ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԵՐԻ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ

մայիս.հերոս. հաշվետվություն ապրիլ

Գրքի ընթերցում և քննարկում`Սիմոն Վրացյան<<Հայաստանի Հանրապետություն>>:

Ֆիլմի դիտում<<Ձայն  Արարատի>>:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018