Դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ՝Նաիրա Գրիգորյան