Տարրական

Նունուֆար    Ստեփանյան             դասվար     մ/մ նախագահ

Նաիրա     Հովսեփյան                       դասվար

Մանուշակ     Օհանյան                    դասվար

Կարինե      Օհանյան                        դասվար

Ազգուշ     Պետրոսյան                      շախմատ,տեխնոլոգիա

Կարմեն    Բաղդագյուլյան               ֆիզկուլտուրա

Անուշ      Դալլաքյան                         երաժշտություն

Նաիրա    Գրիգորյան                        կերպարվեստ