Լեզուներ

Անահիտ  Դալլաքյան          Հայոց  լեզու և  գրականություն      մ/մ  նախագահ

Ռամելա  Իսունց                   Հայոց  լեզու  և  գրականություն

Նաիրա  Ասատրյան           Ռուսաց  լեզու  և  գրականություն

Սուսաննա  Գասպարյան     Օտար լեզու (ֆրանսերեն)