Հասարակագիտական

Արևիկ Տատինցյան         Տեխնոլոգիա  մ/մ  նախագահ

Արևիկ Մաքունց              պատմություն

Նոննա Ալավերդյան         պատմություն

Արմենուհի Պողոսյան        աշխարհագրություն

Սևադա Աղաջանյան         ՆԶՊ

Արևիկ Հարությունյան       ֆիզկուլտուրա