Անվանական կազմ Գորիսի N 5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի կոլեգիալ կառավարման մարմնի խորհրդի

xorhurd