2017-2018 ուստարի

Դասարանների թիվը

2017-2018 ուստարում դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ ըստ դասարանների՝

1-ին դասարան -25 աշակերտ
2-րդ դասարան — 20 աշակերտ
3-րդ դասարան — 27 աշակերտ
4-րդ դասարան — 24 աշակերտ

1-ից 4-րդ      դասարանների աշակերտների ընդհանուր թիվը՝ 96

5-րդ դասարան — 23 աշակերտ
6-րդ դասարան — 26 աշակերտ
7-րդ դասարան — 27 աշակերտ
8-րդ դասարան — 13աշակերտ
9-րդ դասարան — 26 աշակերտ
5-ից 9-րդ դասարանների աշակերտների ընդհանուր թիվը՝115