Ըստ դասարանների թափուր տեղերը

Ըստ դասարանների թափուր տեղերը

2017-2018 ուստարվա հունիս ամսվա դրությամբ դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը՝ ըստ դասարանների

1-ից 4-րդ դասարաններում- 4

5-ից 9-րդ դասարաններում-10