Տարրական դասարանների սննդի ծախսերի 2-րդ եռամսյակի ամփոփ հաշվետվություն

2018թ. II եռամսյակ