Տարրական դասարանների սննդի ծախսերի 1-ին եռամսյակի ամփոփ հաշվետվություն

2018թ. I եռամսյակ