Տարրական դասարանների սննդի ծախսերի 4-րդ եռամսյակի ամփոփ հաշվետվություն

2017թ. IV եռամսյակ